Đoàn lãnh đạo địa phương đã đến tặng hoa chúc mừng nhà trường năm học mới